||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIERCZOWIE

W dniu 31 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Świerczów Wójt Barbara Bednarz wręczyła Pani Dorocie Przybylskiej powierzenie stanowiska dyrektora nowo utworzonej placówki tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Świerczowie oraz Przedszkole w Świerczowie. Placówka zacznie funkcjonować z dniem 1 września 2021 r.

Przez najbliższe 5 lat, tj. w okresie od dnia 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r., zespołem szkolno-przedszkolnym będzie kierowała Pani Dorota Przybylska, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego konkursu.

Wójt Gminy Barbara Bednarz złożyła serdeczne gratulacje z okazji objęcia tak odpowiedzialnej funkcji, jednocześnie życząc samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, kreatywności w dążeniu do rozwoju placówki, owocnej współpracy zarówno z gronem pedagogicznym, całym środowiskiem szkolnym, jak i również organem prowadzącym oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów

Pani Wójt również wyraziła nadzieję, że podjęcie przez Panią Dorotę Przybylską tego niełatwego zadania, jakim jest sprawne kierowanie tą placówką zostanie należycie realizowane biorąc pod uwagę nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również i poświęcenie.

Gratulacje nowemu dyrektorowi złożyła również Sekretarz Gminy Świerczów, nadzorująca oświatę, która życzyła wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu
oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

 

 

             Sekretarz Gminy                  

Iwona Wilczyńska     

IMG_20210531_132823.jpeg
IMG_20210531_132920.jpeg