||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Dokumenty

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ( Pobierz)

2. Oświadczenie właściciela nieruchomości (Pobierz)

3. Gmina Świerczów- klauzula informacyjna (Pobierz)