||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

W dniu 28 maja 2021 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbyła się uroczysta gala powiatowa XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Hasło konkursu nawiązywało do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane było z jubileuszem, który Kasa obchodziła w tym roku. Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego zwracając uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie z Gminy Świerczów:

  • w grupie wiekowej – klasy 4 – 8 – uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach – Monika Sikora, która zajęła II miejsce;
  • w grupie wiekowej – klasy 0 – 3
  • uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Dąbrowie - Zofia Habrych, która zajęła II miejsce,
  • uczeń klasy III Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach - Jan Sieczka, który zajął III miejsce.

W imieniu Wójta Gminy Świerczów Barbary Bednarz w gali uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Andrzej Galla.

Nagrody zostały ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Powiat Namysłowski oraz Gminę Świerczów.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom, a także wszystkim uczniom z naszej gminy, biorącym tak liczny udział w przeprowadzonym konkursie.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w następnych konkursach, o których więcej na stronie https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/.

 

Zastępca Wójt Gminy Świerczów    

                                                  Andrzej Galla       

IMG_3830.jpeg
IMG_3827.jpeg
IMG_3855.jpeg