||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Urząd Gminy w Świerczowie informuje, że Gmina Świerczów przystąpiła do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.

Celem wprowadzenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Opolska Karta Rodzin i Seniora będzie wydawana mieszkańcom Gminy Świerczów, posiadającym dwoje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzicom wychowującym dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, które nie ukończyło 26 roku życia, a także osobom starszym, które ukończyły 65 rok życia.

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodzin i Seniora można odbierać w Urzędzie Gminy w Świerczowie pokój nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz listę Partnerów oferujących zniżki znaleźć można na www.ssd.opolskie.pl

Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Woźniak pod nr tel. 77 4196170.

Wniosek o wydanie karty - pobierz.doc 

PDFPartnerzy OKSIR.pdf