||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 4 zadania zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski

marszałek_woj_opolskiego.jpeg marszałkowska_inicjatywa_solecka.jpeg


 

Urząd Marszałkowski w Opolu poinformował w dniu 15.03.2021 r., że wszystkie 4 zadania zgłoszone przez Gminę Świerczów w ramach II edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zostały zatwierdzone. Oznacza to, że 4 kolejne sołectwa otrzymają dofinansowanie (po 5 000,00 zł na każde sołectwo) ze środków zewnętrznych. Przypominamy, że w tym roku planuje się realizację następujących zadań:

1.         Sołectwa Gola i Wężowice (zadanie wspólne) - Remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 171,

2.         Sołectwo Grodziec - Zakup i montaż huśtawki i urządzenia zabawowego na plac zabaw

3.         Sołectwo Miodary - Ogrodzenie placu kulturalno-rekreacyjnego

W kwietniu planowane jest podpisanie stosownej umowy pomiędzy Wójtem Gminy Świerczów a Marszałkiem Województwa Opolskiego dotyczącej przekazania środków finansowych na realizację tego celu. Od tego momentu sołectwa będą mogły przystąpić do zadań i rozpocząć realizowanie wspomnianych przedsięwzięć.

Skarbnik Gminy
Mateusz Bieniek