||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zaproszenie na debatę historyków o życiu codziennym mieszkańców w czasie powstań śląskich

Biuro Programu „Niepodległa” i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku serdecznie zapraszają na debatę historyczną online pt. „Powstania śląskie a życie codzienne w regionie”. Debata organizowana w setną rocznicę wybuchu najważniejszej bitwy III Powstania Śląskiego będzie można obejrzeć 20 maja 2021 o godz. 18.00 na kanale YouTube, profilach Facebook: Niepodległa i Niepodległa. Miejsce spotkań oraz na stronie niepodlegla.gov.pl. Serdecznie zapraszamy m.in. samorządowe instytucje kultury i szkoły, a także wszystkich zainteresowanych.

Debata „Powstania śląskie a życie codzienne w regionie” będzie próbą odpowiedzi na pytania o życie codzienne Ślązaków w czasie III Powstania Śląskiego – czym się zajmowali, jak żyli, jaki wpływ na ich losy miały powstańcze walki? Próbując opisać ówczesną codzienność, prelegenci poruszą tematy takie jak m.in. wielokulturowość terenów śląskich i funkcjonowanie obok siebie ludzi mówiących różnymi językami, czy tło społeczne wydarzeń z 1921 roku. W czasie debaty pojawią się również kwestie związane z pamięcią o powstaniach śląskich: ich dziedzictwie, istniejących upamiętnieniach walk i bohaterach – tych powszechnie kojarzonych, a także zupełnie nieoczywistych, mało znanych postaciach. Debata „Powstania śląskie a życie codzienne w regionie” jest częścią obchodów 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

debata_pows_slaskie.jpeg