||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – IV postępowanie.

Świerczów, 19.05.2021 r.

 

RIM.271.01.2021.MH

 

W dniu 17.05.2021 r. wpłynęło pytanie dotyczące postępowania przetargowego pn. „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – IV postępowanie.

 

Pytanie:

 

Zwracam się o wyjaśnienie poz. nr 8 i 13 przedmiaru robót dotyczącego zadania pn. "Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie" – IV postępowanie.

Poz. 8 - jest obmiar 4,50x10,30x4,50x1,30, co daje 271,148 m². Czy nie powinno być 4,50x40,30x1,30?

Poz. 13 - jest obmiar 1,50x2,27+2,27+0,2)x0,5x3,92-08x2,00 - co daje wynik ujemny -7,754 m².

 

Odpowiedź:

 

Wyjaśnienie do zapytania w sprawie obmiaru antresoli:

Poz. 8 błąd rachunkowy w zapisie powinno być : 4,50*10,30+4,50*1,30=52,20 m².

Poz. 13 błąd rachunkowy w zapisie ,powinno być : 1,50*2,27+(2,27+0,20)*0,50*3,98-0,80*2,00=5,84 m².

 

Tadeusz Bezwerchny                         
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie