||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zaproszenie do współpracy. Projekt Samorząd 3.0 - rozwój bez barier

Inicjatywa projektu „Samorząd 3.0 – Rozwój bez barier„. To początek zmian prawa samorządowego w zakresie likwidacji barier rozwojowych. Projekt skupia się na trzech podstawowych wyzwaniach:

  1. Ułatwienie inwestycji rozwojowych o znaczeniu pożytku publicznego;
  2. Nowe źródła finansowania samorządów;
  3. Poprawa jakości usług publicznych.

W związku z powyższym zachęcamy do nadesłania propozycji zamian w prawie dotyczącym JST skupionych na powyższych zagadnieniach do 31 maja br. na dedykowany e-mail: samorzad@kprm.gov.pl lub na adres KPRM. Opinie zostaną przeanalizowane w Departamencie Współpracy z Samorządem oraz przez Radę Samorządową przy Premierze RP. Wypracowane propozycje będą przedmiotem oceny MSWiA oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.