||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Nabór uczestników projektu "Stobrawska ziemia bez odpadów"

ologowanie-1 wersja mini.jpeg

Projekt pn. „Stobrawska Ziemia bez odpadów” jest realizowany w ramach projektu grantowego pod nazwą Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne, nr naboru 14/2019/G, ogłoszony przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt polega na edukacji i integracji poprzez organizację zajęć warsztatowych, w szczególności osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym dzieci i młodzież, seniorów, osoby defaworyzowane 50+, dzięki zainteresowanie ich tematyką ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem konieczności segregacji odpadów komunalnych i edukacji w zakresie występowania Kani Rudej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Mieszkańców obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak, zainteresowanych udziałem w projekcie, w terminie od 10.05.2021r. do 18.05.2021r. zapraszany do składania formularzy zgłoszeniowych droga mailową na adres stowarzyszeniefalkowice@wp.pl lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Sołectwo Fałkowice.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji uczestników: PDFRegulamin rekrutacji uczestników projektu

Formularz zgłoszeniowy: ODTFormularz zgłoszeniowy Stobrawska ziemia bez odpadów