||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Przyszłość jest w Twoich rękach - zabierz głos!!!

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wspaniała inicjatywa, podejmowana w formie debaty ze społeczeństwem obywatelskim UE na temat wyzwań, stojących przed Unią Europejską.

Inauguracja inicjatywy, podejmowanej na rzecz stabilnej i bezpiecznej, lepszej przyszłości Europejczyków obędzie się 9 maja 2021 roku, w Dniu Europy.

Wielojęzyczna platforma cyfrowa, uruchomiona 19 kwietnia 2021 r. pod adresem https://futureu.europa.eu/ będzie źródłem Państwa opinii w zakresie wskazania dobrych i złych praktyk, podejmowanych w strategicznych dla funkcjonowania Unii Europejskiej obszarach. Złożone przez Państwa wnioski i pomysły - będą wzięte pod uwagę na etapie planowania wspólnej przyszłości Europy, zarówno pod kątem zapewnienia jak najlepszych warunków życia jej mieszkańców, jak i rozwoju gospodarczego.

Dzięki platformie - obywatele UE, instytucje, stowarzyszenia i inni interesariusze będą mogli wyszukiwać wydarzenia, w których chcieliby uczestniczyć.
Obszary tematyczne, w ramach których będą prowadzone działania:

1) zmiany klimatu i środowisko
2) zdrowie
3) zatrudnienie i gospodarka
4) transformacja cyfrowa
5) wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo
6) migracje
7) edukacja, kultura, młodzież i sport
8) międzynarodowa rola UE
9) demokracja europejska
10) inne


Zachęcamy do udziału!
Informacje pod adresem: https://futureu.europa.eu/