||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny powołane zostało przez 19 jednostek - 16 gmin i 3 powiaty województwa opolskiego na zebraniu założycielskim 18 marca 2014 r., natomiast jego rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła – 25 kwietnia 2014 r.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego tworzących je jednostek samorządu terytorialnego.

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia

Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczbork

Prezes Zarządu

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój

Wiceprezes Zarządu

Sylwester Lewicki

Burmistrz Gminy Olesno

Wiceprezes Zarządu

Mirosław Birecki

Starosta Powiatu Kluczborskiego

Członek Zarządu

Konrad Gęsiarz

Starosta Powiatu Namysłowskiego

Członek Zarządu

Roland Fabianek

Starosta Powiatu Oleskiego

Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Anna Sekienda

Zastępca Wójta Gminy Rudniki

Przewodnicząca

Bartłomiej Stawiarski

Burmistrz Gminy Namysłów

Sekretarz

Jan Leszek Wiącek

Burmistrz Gminy Wołczyn

Członek

 

Cel działania:

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny kluczbork-namysłów-olesno poprzez:

1) wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych,
2) promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,
3) integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
4) podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizacje wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój obszaru funkcjonalnego,
5) pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów,
6) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego,
7) administrowanie wspólną infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem,
8) promocję i działalność informacyjną,
9) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
10) inne działania realizujące cele statutowe. Stowarzyszenie reprezentuje interesy jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w obszarze funkcjonalnym kluczbork- namysłów-olesno i podejmuje się obrony tych interesów.