||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

WNIOSKI O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE DLA ROLNIKÓW W 2021 ROKU

Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja przyjmuje je wyłącznie poprzez Internet. Wcześniej rolnicy mieli również możliwość złożenia wniosku o dopłaty w formie papierowego oświadczenia o braku zmian we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się tylko  drogą elektroniczną. Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że sami sobie nie poradzą  z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników biur powiatowych (ul. Piłsudskiego 3 w Namysłowie). W Agencji przygotowano specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a wsparciem w kwestiach technicznych będą służyć pracownicy. W tym roku wnioski co do zasady należy złożyć do 17 czerwca (termin wydłużony ze względu na COVID). Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 12 lipca. Jednak w takim przypadku trzeba pamiętać, że za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona
o 1 procent.

                                                                                           Skarbnik Gminy

                                                                                            Mateusz Bieniek