||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pomoc KOWR w ramach mechanizmu pożyczek dla rolników indywidualnych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o uruchomieniu mechanizmu udzielania pożyczek ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mienia zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pożyczki przeznaczone są dla rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

kowr_pozyczka_ulotka_1.jpeg

kowr_pozyczka_ulotka_2.jpeg