||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Strategia "partnerstwa 307" weź udział w ankiecie!

Szanowni Państwo, 

Włodarze gmin skupionych w Partnerstwie na 307 w ubiegłym roku przystąpili do projektu „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”. Projekt ten realizowany jest przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie sprawności działania samorządów gmin oraz inicjowanie kompleksowych, partnerskich przedsięwzięć wpływających na rozwój obszaru. Wspólne wysiłki samorządów lokalnych oraz doradców Związku Miast Polskich skupiają się na opracowaniu diagnozy oraz strategii rozwoju obszaru partnerstwa wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą na poprawę jakości życia jego mieszkańców. 

Oddajemy w Państwa ręce Raport diagnostyczny, przedstawiający portret Partnerstwa na 307
i zapraszamy mieszkańców, liderów lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane do wspólnej debaty.  

Jakie wyzwania rozwojowe stoją przed samorządami partnerstwa? Jakie powinny być główne, strategiczne kierunki rozwoju tego obszaru? Jakie korzyści mogą przynieść wspólnie realizowane przedsięwzięcia? Czy są jakieś potencjały, które pozwolą na silniejszy rozwój obszaru? Odpowiedzi m.in. na te pytania oraz Państwa głos w dyskusji są ważne dla określenia przyszłej drogi samorządów Partnerstwa na 307. 

Opinie, prosimy przesyłać za pomocą zamieszczonego formularza

w terminie do 25.04 2021. 

PDFPodsumowanie diagnozy w ramach "partnerstwa 307"
PDFRaport diagnostyczny