||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Jubileusz Złotych Godów

W dniach 3 i 4 marca 2021 roku w Świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyło się uroczyste wręczenie medali dla par małżeńskich z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par małżeńskich, które zawarły związek małżeński w okresie II-XII 1970r., nadanych na wniosek Pani Wójt Gminy Świerczów Barbary Bednarz przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Ten niezwykły Jubileusz obchodziło dziewięć par małżeńskich. Wręczenia odznaczeń, listów gratulacyjnych, kwiatów i drobnych upominków jubilatom dokonała Kierownik USC - Wójt Barbara Bednarz, Zastępca Kierownika USC - Dorota Klisowska-Topoła, Zastępca Wójta Pan Andrzej Galla oraz Pani Sekretarz Iwona Wilczyńska. Trzy pary małżeńskie, nie mogły przybyć na uroczystość, więc Kierownictwo USC w Świerczowie udało się do jubilatów w  miejscu ich zamieszkania.

Jubileusz Złotych Godów obchodzili:

- Państwo Krystyna i Ignacy Kiedrzyńscy z Biestrzykowic,

- Państwo Czesława i Bronisław Kula z Biestrzykowic,

- Państwo Czesława i Józef Kuzior z Dąbrowy,

- Państwo Teresa i Tadeusz Pietrzak z Grodźca,

- Państwo Stanisława i Józef Pilarz z Dąbrowy,

- Państwo Krystyna i Władysław Rosłanowscy w Dąbrowy,

 

- Państwo Joanna i Henryk Skiba z Dąbrowy,

- Państwo Krystyna i Eugeniusz Szkapiak z Dąbrowy,

- Państwo Elżbieta i Stanisław Wypych z Miodar.

            Cała uroczystość, pomimo zachowania zasad bezpieczeństwa wymuszonych panującą pandemią, przebiegała w miłej i gościnnej atmosferze. Pani Wójt kierując do Jubilatów gratulacje i życzenia podkreśliła jak niezwykły to jubileusz: „ Drodzy Jubilaci doczekaliście Złotego Jubileuszu-50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego to jubileusz niezwykły. To symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń. Wasz trwały związek dwojga wspierających się wiernie ludzi, wytrwałość, wzajemne zrozumienie pomogły pokonać trudności jakich nikomu nie szczędzi życie.”.

            Drogim Jubilatom życzymy jeszcze raz długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości oraz szczęśliwej podróży do dalszych jubileuszy.

 

Z-ca kier. USC         

Dorota Klisowska-Topoła