||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie o realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

program_pomoc_zywnosciowa2021.jpeg

Pomoc żywnościowa w postaci dystrybucji paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.

Paczka żywnościowa jest przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

pomoc_2021.jpeg
 

Paczki żywnościowe są wydawane w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie tj.: w dniach od poniedziałku do piątku w  godz. od 7:10 do 15:10 dla członków zakwalifikowanych rodzin po wcześniejszym powiadomieniu rodziny. W marcu 2021 r. tut. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dostawę artykułów spożywczych z Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach o łącznej masie 2 172,84 kg, którą przekazano dla 157 osób spełniających w/w kryteria.

                                                                                              Kierownik GOPS - Maria Bednarz