||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Plan Działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Świerczów na lata 2021-2023