||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie

logo PROW + UE PROW.jpeg

Zakończył się I etap prac remontowych w budynku GOK zadania realizowanego pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie” w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, objętych wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do końca lutego wykonano wszelkie prace wyburzeniowe, montaż i wymurowanie ścianek pomieszczeń biblioteki, sanitariatów i innych pomieszczeń przewidzianych w projekcie, montaż instalacji kanalizacyjnej, częściowy montaż instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, instalacji ppoż., wentylacji nawiewno – wywiewnej, ułożono instalację elektryczną w bibliotece, WC, małej sali i pomieszczeniu socjalnym.

   Wójt Gminy    
Barbara Bednarz