||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zakończenie projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”.

 

 

Zakończył się dnia 31.01.2021 r. w Gminie Świerczów projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby  niesamodzielne” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Opolskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałania zwalczania COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych udzielono wsparcia  dla 80 osób starszych i niepełnosprawnych w postaci gorących  posiłków, które  były przygotowane i dostarczane  przez Restauracje Świerczów.

                                                                                                       

                                                                                                                                                                               Maria Bednarz

                                                                                                                                                                              Kierownik GOPS