||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO PRODUCENTA ROLNEGO

oraz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O SZACOWANIE SZKÓD 

Treść do pobrania w załączniku poniżej.

DOCXZał nr 1 do wniosku - oświadczenie producenta rolnego ws. potwierdzenie wielkości produkcji rolnej.docx
DOCzałącznik nr 1 do zarządzenia - wzór wniosku o szacowanie strat - 2020 r..doc