||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Świerczów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

 

na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

 

Pani Ilona Grajek zam. w Świerczowie

 

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Ilona Grajek otrzymała najwięcej punktów za odpowiedzi na zadane przez komisję pytania, wykazując się najlepszą wiedzą do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Świerczów, spełniając jednocześnie niezbędne wymagania określone w naborze.

 

Wójt Gminy    
Barbara Bednarz

 

Świerczów, dnia 03.03.2021 r.