||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Świerczów

INFORMACJA

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Świerczów:

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 9 ofert.

Wymagania formalne spełniła oferta złożona przez:

 1. Panią Ilonę Grajek zam. Świerczów;
 2. Panią Monikę Wąsik zam. Świerczów;
 3. Panią Ilonę Różniecką zam. Namysłów;
 4. Panią Annę Lechowską zam. Pokój;
 5. Panią Dominikę Kowalczyk zam. Namysłów;
 6. Panią Magdalenę Łapszyńską zam. Namysłów;
 7. Panią Natalię Kazimierowicz zam. Namysłów;
 8. Panią Patrycję Szkapiak zam. Dąbrowa.

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 2 marca 2021 r. w następujących godzinach:

 1. Panią Ilonę Grajek – godzina 8.00
 2. Panią Monikę Wąsik – godzina 8.20
 3. Panią Ilonę Różniecką – godzina 8.40
 4. Panią Annę Lechowską – godzina 9.00
 5. Panią Dominikę Kowalczyk – godzina 9.20
 6. Panią Magdalenę Łapszyńską – godzina 9.40
 7. Panią Natalię Kazimierowicz – godzina 10.00
 8. Panią Patrycję Szkapiak zam. – godzina 10.20

 

w Urzędzie Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, w sali narad.

 

                                                                                      Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

Świerczów, dnia 26.02.2021 r.

 

 

Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podstawowe informacje:

 • adres siedziby i nazwa pracodawcy: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 • cel przetwarzania danych osobowych: ocen kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata do potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia
 • podstawy prawne przetwarzania: obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Urzędu Gminy
 • odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Gminy
 • prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1  Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych
  w tym przepisie, zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych oraz uzasadniony interes pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://swierczow.pl/22/strona-glowna.html w zakładce „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.