||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Europejska Zielona Księga- zaproszenie do udziału w konsultacjach

Szanowni Państwo, 

jako współprzewodniczący Zespołu Poselskiego do spraw Zmian Demograficznych i Solidarności Międzypokoleniowej w Parlamencie Europejskim pragnę serdecznie zachęcić do wzięcia aktywnego udziału w szerokich, ogólnoeuropejskich konsultacjach na temat wyzwań i szans związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

Fakt, że żyjemy dłużej jest wielkim osiągnięciem. Wyzwaniem jest jednak to, abyśmy jak najdłużej zachowywali zdrowie, sprawność, mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym, cieszyć się niezależnością i w pełni korzystać ze swoich praw. Naszym zadaniem jest budowanie społeczeństwa, w którym wspiera się wszystkie pokolenia tak, aby Europejczycy mogli cieszyć się zdrowiem, bezpieczeństwem i jak najpełniej rozwijać swój potencjał.

Trudny okres pandemii pokazał znaczenie solidarności europejskiej, solidarności międzypokoleniowej a także konieczność strategicznego wykorzystania wszystkich funduszy i instrumentów , zarówno europejskich, krajowych jak i lokalnych i regionalnych na rzecz pokonania bezprecedensowych wyzwań zdrowotnych i gospodarczych.

Komisja Europejska pod koniec stycznia ogłosiła Europejską Zieloną Księgę na temat Starzenia Się, rozpoczynając w ten sposób szeroką debatę, która stanie się podstawą przyszłych działań Unii Europejskiej w odpowiedzi na zmiany demograficzne.

Od aktywnego wkładu w tę debatę zależy to, na jakie przyszłe wsparcie w tej dziedzinie będą mogły liczyć organizacje, samorządy, państwa członkowskie i obywatele.

Dlatego raz jeszcze gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tych konsultacjach.

Szczegółowe informacje i kwestionariusz pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing/public-consultation

Można zmienić język na polski i żółtym przyciskiem włączamy kwestionariusz. 

W konsultacjach uczestniczyć można zarówno wypełniając kwestionariusz w formie elektronicznej jak i wysyłając odpowiedzi pocztą tradycyjną na adres

Green Paper of Ageing

SG.E.3

BERL 06/270

European Commission ;1049 Brussels, Belgium.

Konsultacje zostaną zamknięte 21 kwietnia 2021.

 

Z wyrazami szacunku 

Jarosław Duda

Poseł do Parlamentu Europejskiego