||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego do produkcji na użytek własny oraz odstrzelonych zwierząt na terenie Powiatu Namysłów - stan na dzień 01.01.2021 r.

Lp.

Nazwisko i imię
lekarza weterynarii

Adres
siedziby

Kontakt

1.

lek. wet. Bończyk Andrzej

Andrzej Bończyk
ul. 1-go Maja 9
46-100 Namysłów

tel. 77-4101930,
602 138 210

2.

dr n. wet. Andrzej Szrom

Andrzej Szrom
Starościn
ul. Kluczborska 43
46-112 Świerczów

606 994 956

3.

lek. wet. Piotr Skrzypczak

Piotr Skrzypczak
ul. 1-go Maja 9
46-100 Namysłów

tel. 77 410 19 30,

602 138 213