||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Koperta która może pomóc uratować życie

loga_FunduszeEU_polska_opolskie_UE.jpeg

Koperta życia skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w każdym domu w łatwo dostępnym miejscu (np. szafka, lodówka) oznaczonym naklejką.

Gmina Świerczów zamierza wyposażyć w koperty życia mieszkańców Gminy w wieku powyżej 60 roku życia. Na dzień dzisiejszy udało się pozyskać za darmo 200 szt. kopert życia od Marszałka Województwa Opolskiego na postawie umowy darowizny w ramach projektu „Opolskie przeciw COVID-19” nr RPOP.08.01.00-16-0028/20, pozostała ilość będzie zakupiona przez Gminę.

Jeden zestaw obejmuje: 1 szt. karty informacyjnej, 1 szt. ulotki informacyjnej, 1 szt. magnesu, 1 szt. naklejki i 1 szt. koperty.

Otrzymane 200 szt. kopert zostało już rozdysponowane wśród osób o największym ryzyku zachorowalności.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
    

 

koperta_zycia_3.jpeg
koperta_zycia_2.jpeg
koperta_zycia_1.jpeg