||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego

W 2021 r. producenci rolni mogą w dwóch nowych terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

 

Wnioski należy składać w następujących terminach, tj.:

 od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. – wraz z fakturami VAT(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do     31 stycznia 2021 roku    

od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. – wraz z fakturami VAT(lub ich kopiami)              potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021  r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi

100,00 zł  x  ilość ha użytków rolnych 

 (stawka zwrotu - 1,00 zł za 1 litr oleju)

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 

1-30 kwietnia 2021 roku – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-29 października 2021 roku - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

gotówką w kasie Urzędu Gminy  albo przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku