||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.

Świerczów, 20.01.2021 r.

RIM.271.06.2020.MH

 

W dniu 18.01.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.

 

Pytania:

1. W przedmiarze brak robót rozbiórkowych posadzek pod stopy fundamentowe.

2. W przedmiarze brak usunięcia gruzu z budynku i wywozu gruzu na wysypisko.

3. W przedmiarze brak wykopów wewnątrz budynku pod stopy z usunięciem nadmiaru ziemi z budynku oraz jej wywozem.

4. W przedmiarze brak podkładu betonowego pod stopy i ławę.

5. W przedmiarze brak robót naprawczych posadzki po wykonaniu fundamentów.

Odpowiedź: Roboty określone w pytaniach nr 1,2,3,4,5 są wykonane i nie ujęte w przedmiarze.

6. W przedmiarze brak belki podestowej schodów.

Odpowiedź: W przedmiarze należy ująć belkę spocznikową schodów o wymiarach 0,16*0,25*1,50 m, stal ujęta w sumarycznej pozycji.

7. W poz. 8 "żelbetowe płyty stropowe" podana jest błędna ilość przedmiaru.

Odpowiedź: W poz. 8 przedmiaru jest błędny zapis, powinno być 4,50*10,30* - 4,50*1,30 = 40,50 m².

8. W przedmiarze brak jest ściany balustrady oraz ścianki nad schodami.

Odpowiedź: Należy ująć balustradę czołową z cegły dziurawki o grubości 25 cm na zaprawie cementowej o wymiarach 10,00*1,00 m oraz ściankę nad schodami z cegły dziurawki o grubości 12 cm na zaprawie cementowej o wymiarach (4,50+1,30)*1,100 m – ścianki obustronnie tynkowane.

9. W przedmiarze brak jest podkładów cementowych pod posadzkę antresoli.

Odpowiedź: W przedmiarze ujęto w poz. 19 wylewkę na płycie stropowej.

10.W przedmiarze brak tynków słupów okrągłych.

Odpowiedź: Tynk słupów ująć jako tynk kat. IV.

11.W poz. 14 uwzględniono montaż skrzydła drzwiowego, brak jest montażu ościeżnicy.

Odpowiedź: W przedmiarze przyjęto drzwi kompletne z ościeżnicą stalową.

12.W poz. 13 podano błędną ilość przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar dotyczy ścianki pod schodami.

 

Tadeusz Bezwerchny                         
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie