||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Komunikat dotyczący odśnieżania chodników

Przypomina się o odśnieżaniu chodników zlokalizowanych w ciągu dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w powyższej sprawie w załączeniu do komunikatu.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz     

PDFpismo Zarządu dróg Wojewódzkich