||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DĄBROWIE

Na terenie gminy Świerczów zakończono kolejną inwestycję w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej - tym razem inwestycję w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w zrealizowano w miejscowości Dąbrowa. Na podstawie opracowanej przez pracowników spółki “EKOWOD” sp.z.o.o. w Namysłowie dokumentacji projektowej i przy udziale wniesionego wkładu finansowego gminy Świerczów przystąpiono w minionym miesiącu do budowy odcinka sieci wodociągowej. Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci z rur PEHD średnicy 90 mm o łącznej długości 375 m. Ze względu na częściowy przebieg trasy pod nawierzchnią asfaltową konieczne było zastosowanie technologii bezwykopowej, która nie narusza konstrukcji drogi. Dzięki zastosowaniu metody horyzontalnego przewiertu sterowanego za pomocą wiertnicy poziomej z systemem nawigacji, który wykonała specjalistyczna firma, wykonano odcinek sieci o długości 107 m. Zastosowanie tej metody pozwoliło na zachowanie dotychczasowej nawierzchni drogi na przedmiotowym odcinku. Pozostała długość sieci zosta a wykonana metodą wykopową. Zakres prac wykonała spółka “EKOWOD” i to dzięki sprawnej Jej organizacji całość robót zrealizowano w przeciągu dwóch tygodni.

Bud-Wodociąg-Dąbrowa-włączenie-2.jpeg

Bud-Wodociąg-Dąbrowa-układ-rur-od-przewiertu-1.jpeg