||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Ankieta dla mieszkańców

badania-mieszkancow-partnerstwo_307.jpeg

 

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze "Partnerstwa na 307”, które obejmuje gm. BARANÓW, gm. DOMASZOWICE, m. i gm. KĘPNO, m. i gm. NAMYSŁÓW, gm. RYCHTAL, gm. ŚWIERCZÓW, gm. TRZCINICA, gm. WILKÓW. 

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju gmin. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. 

W celu wypełnienia ankiety prosimy o wejście w link: 

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcsm7bm0vx

Termin ankietowania: od 15.01.2021 do 31.01.2021

Wypełnienie ankiety zajmuje 10-15 minut. Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi. 

 

Do pobrania:

DOCXAnkieta dla mieszkańców *

 

* Pobraną ankietę należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy w terminie do 28 stycznia 2021r.