||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Koordynator Gminny

Dane kontaktowe do koordynatora gminnego, dla osób niepełnosprawnych lub mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień:

Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

 

Marta Woźniak  tel. 699 836 846 dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00

Adres e-mail m.wozniak@swierczow.pl