||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW 2022/2023

Na terenie Gminy Świerczów występują drogi: wojewódzka  nr 454, powiatowe i gminne.

 

1. Droga wojewódzka nr 454 Opole – Namysłów przez m. Miejsce, Świerczów, Biestrzykowice – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy  w Oleśnie.

Wykaz telefonów pracowników Oddziału Terenowego w Oleśnie

  1. Kierownik Oddziału           – Tomasz Sosnowski  tel. 34 350-91-90, 504 029 645
  2.  Telefon alarmowy dyżurny ZDW 77 459 18 80, 604 087 131

 

2. Drogi Powiatowe

Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

1

1129 O

Żaba – Biestrzykowice

2

1132 O

Starościn – Zbica (skrzyż.  z DP 1187 O)

3

1133 O

Skrzyż. z 1132 O – Osiek Duży

4

1134 O

DP 1136 O – stacja kolejowa Dąbrowa

5

1136 O

Starościn – Świerczów – Mąkoszyce (do gr. Gminy)

6

1139 O

Świerczów - Przygorzele

7

 

Skrzyż. z DP 1140 O – most w Bielicach

8

1140 O

Gola -  Bielice

9

1141 O

Mąkoszyce – Bąkowice (do gr. Gminy)

10

1187 O

Zbica – Dąbrowa

 

Wykaz dyżurnych pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego  w Namysłowie:

  1. Krzysztof  Holinej tel. 513 141 523
  2. Karolina Sośniak   tel. 513 156 572
  3. Piotr Zaremba       tel. 513 141 539

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego, tj. od 7:30 do 15:30 tel. 77 4103 695 wew. 219 i wew. 220

 

3. Drogi gminne:

1.  Zdzisław Sitek  693 347 620, 608 290 595

 

Więcej informacji na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich  dostępne na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Namysłowie https://bip.namyslow.pl/4011/365/zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych.html

i na stronie Zarządu Dróg  Wojewódzkich w Opolu http://zdw.opole.pl/download/attachment/22564/informator-zimowego-utrzymania-drog-wojewodzkich-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-sezon-20202021.pdf