||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Świerczów na rok 2021