||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro pn.: „PRZEWOZY OSÓB Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY ŚWIERCZÓW Z MIEJSCOWOŚCI: GRODZIEC, GOLA, BĄKOWICE ,BIELICE DO ŚWIERCZOWA...

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości
nie przekraczającej 30 000 euro 

1. Opis przedmiotu zamówienia: „Przewozy osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świerczów z miejscowości: Grodziec, Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola do Świerczowa oraz powrót ze Świerczowa do miejscowości: Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola, Grodziec.

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 04.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

3. Wartość zamówienia: 40 641,28zł (brutto) ustalona na podstawie: kalkulacji kosztów.

4. Wartość zamówienia w euro 9519,42 przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 1 euro = 4,2693 zł.

5. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia: M. Hnat

6. Data ustalenia wartości zamówienia: grudzień 2020 r.

7. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria (wymienić)

Oferowana

cena netto/brutto zł

1

Firma Wielobranżowa

„Bartosz Dorociak”

ul. Kolejowa 34

46-113 Wilków

----------

10,32 / 11,15

2

Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa

ul. Piłsudskiego 12/1

46-100 Namysłów

----------

4,44 / 4,80

 

8. Informacje uzyskano w dniu: 31.12.2020 r.

9. Wybrano wykonawcę nr 2.

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Wybrano wykonawcę nr 2 Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa ul. Piłsudskiego 12/1, 46-100 Namysłów jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

Notatkę sporządził: M. Hnat

 

Wójt Gminy Świerczów       
31.12.2020 r. Barbara Bednarz   

(Data i podpis Kierownika jednostki)