||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000l”

Świerczów, 29.12.2020 r.

RIM.271.05.2020.MH

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000l” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 3

 

DROŚ – SAWICKI Sp. z o.o. Sp. k

ul. Przemysłowa 2

42-141 Przystajń

 

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „termin dostawy 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SWIZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium termin dostawy 40 pkt. Suma 100 pkt.

 

Cena: 2,46 zł brutto za 1 litr (słownie: dwa złote 46/100) – najkorzystniejsza oferta

 

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1

 

„PETROL” Sp z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

 

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów  59,04

Kryterium termin dostawy – otrzymana ilość punktów 40

Suma:  99,04 pkt

 

Oferta nr 2

 

Spółka Jawna T&J

Tyrakowski, Jachnik

Ul. Sławoszewska 2b

63-220 Kotlin

 

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów  59,04 

Kryterium termin dostawy – otrzymana ilość punktów 40

Suma:  99,04 pkt

 

 

Oferta nr 4

 

P.U.H. BIS Sp. J.

Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

ul. Namysłowska 7

63-640 Bralin

 

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów  56,33

Kryterium termin dostawy – otrzymana ilość punktów 40

Suma:  96,33 pkt

 

Oferta nr 5

 

EUROSPED PALIWA

Sp. z o.o., Sp. k

ul. Dworska 6

41-902 Bytom

 

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów  59,76

Kryterium termin dostawy – otrzymana ilość punktów 40

Suma:  99,76 pkt

 

 

Wykonawcy wykluczeni – brak

Oferty odrzucone – brak

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz