||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Każdy może zostać Św. Mikołajem!

Dzień 6 grudnia, jak co roku jest bardzo wyjątkowym dniem w życiu każdego dziecka. To czas wyczekiwania na Mikołaja, który rozdaje prezenty. Św. Mikołaj nie zapomniał o nas i odwiedził również Gminę Świerczów. Nie miał problemów z trafieniem do każdego dziecka w każdym domu, gdyż Św. Mikołaj miał „Pomocników” - w tym roku podróżowali po gminie Sołtysi, Rady Sołeckie, 2-óch Radnych, Członkowie Stowarzyszenia „Dzieci z Grodźca” oraz Druhowie z OSP Świerczów. Dzieci z niecierpliwością nasłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które świadczyły o tym, że zbliża się nikt inny jak tylko upragniony gość. W tym przedświątecznym czasie wizyta Św. Mikołaja oraz Jego Pomocników sprawiła dzieciom oraz rodzicom i ich dziadkom dużo radości, gdzie również nie zabrakło mnóstwa emocji.

W niektórych sołectwach paczki zostały wzbogacone, dzięki zabiegom Pomocników Św. Mikołaja.

W imieniu dzieci i pozostałych mieszkańców dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tak sympatycznego dnia w naszej  małej społeczności lokalnej. Podziękowania kieruję do Sponsorów, Sołtysów, Rad Sołeckich, Radnych, Członków Stowarzyszenia „Dzieci z Grodźca” oraz Druhów z OSP Świerczów za ogromne zaangażowanie i poświęcenie czasu na wykonywanie obowiązków Pomocników Św.  Mikołaja.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
     

 

Święty Mikołaju, czekamy na Ciebie także w przyszłym roku!