||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Adaptacja sali GOK na rybackie centrum edukacyjno - kulturalne

loga_rybactwo_opolszczyzna_Unia_europejska.png

23 listopada 2020 r., Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie Tadeusz Bezwerchny podpisał z Zarządem Województwa Opolskiego umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Adaptacja sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na rybackie centrum edukacyjno – kulturalne” związane z realizacją operacji w ramach działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach celu propagowaniu dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonych na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.
Planowany koszt zadania (przed procedurą przetargową) to kwota 277.570,77 zł, z tego dofinansowanie wyniesie 207.921,00 zł. Wniosek złożony za pośrednictwem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” przewiduje utworzenie w budynku GOK w Świerczowie rybackiego centrum edukacyjno – kulturalnego, który będzie uzupełnieniem wcześniej powstałej na terenie naszej Gminy Izby Rybackiej
w Miejscu, która ze względu na niewielką powierzchnię nie może prowadzić działalności dla szerszego kręgu odbiorców. Włączając w to przedsięwzięcie lokalną społeczność, bardziej skutecznie będziemy mogli promować i edukować mieszkańców w zakresie wykorzystywania zasobów rybackich w codziennym życiu.

Adaptacja części sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na rybackie centrum  edukacyjno – kulturalne, będzie polegała na budowie antresoli pozwalającej na zwiększenie  powierzchni użytkowej obiektu, co w dobie pandemii koronawirusa ma istotne znaczenie przy organizacji i prowadzeniu różnorodnych zajęć promujących i przybliżających lokalnej społeczności specyfikę hodowli i wykorzystywania w codziennym jadłospisie potraw  rybnych mających ważne znaczenie dla naszego zdrowia.

Projektuje się utworzenie dodatkowego miejsca do prowadzenia kilkuosobowych warsztatów i zajęć edukacyjnych, będące uzupełnieniem do dużej sali Gminnego Ośrodka Kultury, która będzie też wykorzystywana przy organizacji większych imprez, wyposażonego w 12 czteroosobowych ławek konferencyjnych tapicerowanych – przenośnych montowanych na składanych podestach, które jednocześnie służyć będą do zwiększenia ilości miejsc podczas organizacji większych imprez kulturalnych.
W pomieszczeniu zamontowane zostaną 4 aluminiowe zamykane i podświetlane gabloty, w których umieszczone będą wystawy i materiały edukacyjne związane z tematyką akwakultury i rybołówstwa oraz 3 częściowy baner promujący Gminę Świerczów, która wykorzystuje swoje zasoby do prowadzenia gospodarki rybackiej oraz 4 tablice reklamowo – informacyjne o hodowcach ryb z terenu naszej Gminy.

Planowane jest wykorzystywanie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
do organizacji konferencji, spotkań i różnorodnych imprez mających przybliżyć mieszkańcom i turystom tematykę związaną z tradycją i potencjałem rybactwa na terenie Gminy Świerczów. W tym celu zakupione zostanie wyposażenie rybackiego centrum edukacyjno – kulturalnego w postaci: 12 stołów konferencyjnych (składane na metalowym stelażu), 40 krzeseł konferencyjnych, 2 regały na broszury, czasopisma, ściankę parawanową do zapewnienia bezpiecznego uczestnictwa w zaproponowanych po zakończeniu prac adaptacyjnych, zajęciach, warsztatach i innych przedsięwzięciach.

Do właściwego kontaktu z uczestnikami projektu zakupiony zostanie sprzęt nagłośnieniowy w postaci: mównica z aktywnym zestawem głośników, zestaw nagłośnienia sali zawierający 2 kolumny 2300 W, mikser 16 kanałowy z wbudowanym wzmacniaczem, zestaw 4 pulpitów bezprzewodowych z mikrofonami bezprzewodowymi.

Przewiduje się również zakup sprzętu multimedialnego, tj.: rzutnik multimedialny dużej rozdzielczości z dużym ekranem 3x4 m z napędem elektrycznym, laptop z oprogramowaniem graficznym do prowadzenia zajęć, warsztatów, konferencji, prezentacji z realizacji projektu – pokazanie efektów prac warsztatów, wycieczek, innych przedsięwzięć oraz zasobów rybackich gminy, który na obecne czasy jest wymaganym sprzętem do komunikacji z uczestnikami.

Jest też duże zapotrzebowanie na promowanie projektu, wydarzeń czy pokazania zasobów rybackich w formie filmików promocyjnych, które umieszczane byłby na stronie internetowej, Facebooku, w związku z tym zamierzamy w ramach projektu zakupić nowoczesną kamerę cyfrową o standardzie 4K z możliwością wykonywania fotografii w dużej rozdzielczości.

 

Wyposażenie wyszczególnione powyżej ma przyczynić się do rozszerzenia dotychczasowej oferty Ośrodka Kultury i sprawniejszego prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym  - o tematyce rybackiej, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i przedszkoli oraz do seniorów. Planowane są lekcje przyrody z uwzględnieniem specyfiki hodowli ryb, zajęcia  - wycieczki terenowe do pobliskich stawów hodowlanych z poznaniem technologii produkcji ryb w stawach. Podczas zajęć będą nagrywane materiały do późniejszego tworzenia krótkich spotów, filmów szkoleniowych, które później prezentowane będą podczas podsumowań, a także pokazywane tym którzy będą takie zajęcia odbywać. Zamierzamy zorganizować warsztaty wielopokoleniowe z przyrządzania potraw z ryb, nagrywać cykl przygotowywania, prezentowania w postaci filmu instruktażowego z gotowymi przepisami kulinarnymi. Do tego celu wykorzystywać będziemy istniejące zaplecze kuchenne GOK.

Projekt promowany będzie poprzez wykonanie  i umieszczenia na budynku GOK dodatkowej tablicy informacyjnej, że przedmiotowy projekt jest współfinansowany ze środków PO Rybactwo i Morze oraz w planowanych materiałach promocyjnych, w postaci folderu promującego lokalnych producentów ryb i pokazujący bogactwo stawów hodowlanych i rekreacyjnych oraz folder promujący Gminę Świerczów jako ważnego ośrodka produkcji karpia. 

Dyrektor GOK Tadeusz Bezwerchny