||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro pn.: „PRZEWOZY OSÓB Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY ŚWIERCZÓW Z MIEJSCOWOŚCI: GRODZIEC, GOLA, BĄKOWICE ,BIELICE DO ŚWIERCZOWA...

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości
nie przekraczającej 30 000 euro

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: „Przewozy osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świerczów z miejscowości: Grodziec, Gola, Bąkowice ,Bielice ,Bąkowice, Gola do Świerczowa oraz powrót ze Świerczowa do miejscowości: Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola, Grodziec  .

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 04.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

3. Wartość zamówienia: 40 641,28zł (brutto) ustalona na podstawie: kalkulacji kosztów

4. Wartość zamówienia w euro 9519,42 przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 1 euro = 4,2693 zł.

5. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia: M. Hnat

6. Data ustalenia wartości zamówienia: grudzień 2020 r.

7. Informację dotycząca ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

                              

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria ( wymienić)

Oferowana

cena netto/brutto zł

1

Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa

ul. Piłsudskiego 12/1

46-100 Namysłów

----------

8,00 / 8,68

 

8. Informacje uzyskano w dniu: 22.12.2020 r.

9. Wybrano wykonawcę nr : Postępowanie unieważniono

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: kwota oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia

 

Notatkę sporządził: M. Hnat.

 

Wójt Gminy Świerczów       
23.12.2020 r. Barbara Bednarz   

(Data i podpis Kierownika jednostki)