||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

W  URZĘDZIE  GMINY  ŚWIERCZÓW

 

na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg

w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

 

Pani Magdalena Tomczyk zam. w Nowych Smarchowicach

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Magdalena Tomczyk otrzymała najwięcej punktów za odpowiedzi na zadane przez komisję pytania,  wykazując się najlepszą wiedzą do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów, spełniając jednocześnie niezbędne wymagania określone w naborze.

Wójt Gminy    
Barbara Bednarz

 

 

Świerczów, dnia 16.12.2020 r.