||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Środki na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rolnicy mogą ubiegać się o dotację w wysokości 1 500 zł na zakup komputera stacjonarnego lub przenośnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, ładowarką, myszką oraz klawiaturą, przeznaczonego dla dzieci do nauki zdalnej. Po środki na sprzęt elektroniczny należy się zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków trwa od dnia 10 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. Zakupu sprzętu elektronicznego należy dokonać w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. 

Rodzina musi spełnić kilka warunków, aby otrzymać 1500 zł:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html

W przypadku trudności w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie można uzyskać pomoc w Urzędzie Gminy Świerczów pod numerem telefonu: 77 419 61 70 wew. 25

Wzór wniosku do pobrania

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz