||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów

INFORMACJA

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów:

Na ogłoszony konkurs wpłynęły trzy oferty.

Wymagania formalne spełniła oferta złożona przez:

 1. Panią Beatę Jańczyk zam. Grodziec;
 2. Panią Magdalenę Tomczyk zam. Nowe Smarchowice;
 3. Pana Tomasza Białaszczyk zam. Bogacica

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 16.12.2020 r. w następujących godzinach:

 1. Pani Beata Jańczyk – godzina 9.00
 2. Pani Magdalena Tomczyk – godzina 9.10
 3. Pan Tomasz Białaszczyk – godzina 9.20

 

w Urzędzie Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, w sali narad.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

Świerczów, dnia 11.12.2020 r.                                          

 

 

Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podstawowe informacje:

 • adres siedziby i nazwa pracodawcy: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 • cel przetwarzania danych osobowych: ocen kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata do potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia
 • podstawy prawne przetwarzania: obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Urzędu Gminy
 • odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Gminy
 • prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1  Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych
  w tym przepisie, zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych oraz uzasadniony interes pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://swierczow.pl/22/strona-glowna.html w zakładce „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.