||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Gminna Biblioteka Publiczna przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Świerczowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie

(na czas remontu budynku GOK w Świerczowie)

funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Świerczowie przy ulicy Brzeskiej 28
– sala nr 12 po prawej stronie tuż przy wejściu głównym

zapraszamy

 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.10 do 15.10

 

  1. W bibliotece może przebywać 1 czytelnik, z tym iż rodzic/opiekun prawny może wejść do biblioteki z dzieckiem.
  2. Wejście tylko w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk.
  3. Wypożyczanie i zwroty odbywają się w wyznaczonym miejscu.
  4. Brak wolnego dostępu do półek z książkami.

Zapraszamy do biblioteki