||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Szkolenie Online Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Wsparcie szkoleniowe makroregionu południowego

PLAKAT_szkolenie_zlobki.jpeg

Biuro Projektu Szkolenie on-line „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów, które planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” w ramach Projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line Jak założyć żłobek lub klub malucha

Do udziału zapraszamy mieszkańców gmin (są zameldowani/mieszkają/prowadzą działalność) pochodzących z gmin liczących poniżej 5 tys. mieszkańców z województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego.

Podczas spotkania uczestnicy poznają formy opieki nad dziećmi do lat 3, dowiedzą się jak założyć i prowadzić żłobek lub klub malucha, bądź zatrudnić dziennego opiekuna, poznają możliwości oraz sposoby pozyskiwania środków finansowych na otwarcie i funkcjonowanie placówki.

 

Spotkania on-line będą odbywać na platformie Zoom w następujących terminach do wyboru:

 

12-13 grudnia 2020 (sobota - niedziela) godz. 9,00 – 13,00

15-16 grudnia 2020 (wtorek – środa) godz. 9,00 – 13,00 

19 grudnia 2020 (sobota) godz. 9,00 – 16,00

28-29 grudnia 2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 16,00 – 20,00  

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia na adres: z podaniem imienia i nazwiska, gminy z jakiej uczestnik pochodzi oraz daty szkolenia.

 

Po rejestracji otrzymają Państwo indywidualny link do spotkania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z organizatorem.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:
DOCXzalacznik-nr-1_formularz-zgloszeniowy kolor.docx
DOCXzalacznik-nr-2_karta_zgloszenia_uczestnika kolor.docx
DOCzalacznik-nr-3_oświadczenie-uczestnika-projektu- kolor.doc
DOCXzalacznik-nr-4_zaswiadczenie-o-zatrudnieniu kolor.docx