||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZOWIE O REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

pomoc_zywnosciowa_2014_2020.png

Pomoc żywnościowa w postaci dystrybucji paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

Paczka żywnościowa jest przekazywana do osób spełniających kryteria, które kwalifikują do statusu osób najbardziej potrzebujących, osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Paczki żywnościowe są wydawane w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:10 do 15:10 dla zakwalifikowanych rodzin po wcześniejszym powiadomieniu rodziny. W dniu 31 lipca 2020r tut. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dostawę artykułów spożywczych z Banku Żywności w Opolu o łącznej masie 4 074,04 kg, którą przekazano dla 200 osób spełniających w/w kryteria. Obecnie oczekujemy na ostatnią dostawę artykułów spożywczych, groszku z marchewką w ilości 448,00 kg, który zostanie przekazany osobom zakwalifikowanym do Pomocy Żywnościowej.