||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

201 osób- podopiecznych GOPS otrzyma wsparcie w postaci żywności

pomoc_zywnosciowa_2014_2020.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mieszkańcom UE (FEAD) oraz w programie „Nie Marnuj Żywności". Do pomocy żywnościowej kwalifikują się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryterium dochodowe, których dochód nie przekracza dla osoby samotnie gospodarującej 1.402,00 zł, a dla osoby w rodzinie 1.056,00 zł. GOPS będzie realizował program do końca sierpnia br. Rodziny lub osoby znajdujące się w trudniej sytuacji, jeżeli spełniają kryterium kwalifikujące do pomocy mogą zgłaszać się do Ośrodka.

W dniu 30 lipca br. Ośrodek otrzymał nieodpłatnie artykuły żywnościowe dla 201 osób z Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach.

GOPS - żywność.jpeg