||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

GOPS otrzymał niespełna 3 tony żywności dla najuboższych!

pomoc_zywnosciowa_2014_2020.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie uczestniczy w  Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa  2014 - 2020, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mieszkańcom UE (FEAD) oraz w programie "Nie Marnuj Żywności". Do pomocy żywnościowej zostały zakwalifikowane  osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryterium dochodowe, których dochód nie  przekracza dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł, - a dla osoby w rodzinie 1056,00 zł. Ośrodek będzie realizował program do miesiąca lipca br. Rodziny lub osoby znajdujące się w trudniej sytuacji, jeżeli spełniają kryterium kwalifikujące do pomocy mogą zgłaszać się do GOPS w Świerczowie.
W dniu 20 kwietnia br. Ośrodek otrzymał nieodpłatnie  z Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach 2911,24 kg żywności dla 192 osób.

IMG_2603.jpeg