||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

zakończenie naboru wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

W dniu 31.03.2020 r. Gmina Świerczów zakończyła nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, który został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Do programu, z terenu gminy zgłosiło się 8 właścicieli nieruchomości. W dniu 15.04.2020 r. został złożony wniosek o pozyskanie ww. dofinansowania. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny zadania w ramach wniosku to 12,069 Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 8 448,30 zł, która w 100% zostanie sfinansowana ze środków WFOŚiGW oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany termin realizacji zadania to 09.10.2020 r. Finansowe rozliczenie inwestycji nastąpi do 30.10.2020 r. Obecnie czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie zadania z WFOŚiGW. Następnie zostanie ogłoszone zapytanie cenowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. O kolejnych etapach realizacji zadania wnioskodawcy będą informowani na bieżąco.