||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej