||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej