||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

DOTACJA DLA GOK W ŚWIERCZOWIE - umowa podpisana

logo flaga ue.jpeg
 
PROW logo 320x180.jpeg

Dnia 3 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie Tadeusz Bezwerchny podpisał z Zarządem Województwa Opolskiego umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie” w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, objętych wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany koszt zadania (przed procedurą przetargową) to kwota 905 856,97 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 500 000 zł. W ramach zadania przebudowana zostanie duża i mała sala oraz pomieszczenie biblioteki. Ponadto obiekt zyska nowe funkcjonalne zaplecze sanitarne, zmodernizowane zostanie  centralne ogrzewanie z wymianą pieca c.o. i instalacją pompy ciepła, wymieniona będzie również instalacja elektryczna. Obiekt wyposażony będzie również w instalację nawiewno – wywiewną. Zakres prac jaki zostanie wykonany pozwoli dostosować obiekt Gminnego Ośrodka Kultury do wymogów przepisów sanitarnych i p.poż. oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem ograniczenia w przyszłości kosztów użytkowania obiektu, zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, które oprócz korzystnego wpływu na środowisko przyczynią się do produkcji energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury.

IMG_4789.jpeg

20200803_132239.jpeg